آرشیو مطالب مرتبط با آیه های قرآن درباره شکرگزاری


1 سال پیش

متن تشکر از خدا بابت دادن فرزند با جملات احساسی و زیبا

متن تشکر از خدا بابت دادن فرزند با جملات احساسی و زیبا

یکی از راه های ارتباط بین خدا و انسان، شکرگزاری می باشد. برای نعمت های بیکرانی که خداوند به ما عطا نموده است، هر چقدر شکرگزاری کنی... ادامه خبر

1 سال پیش

برای تشکر از خدا چه سوره ای بخوانیم؟

برای تشکر از خدا چه سوره ای بخوانیم؟

برای تشکر از خدا چه سوره ای بخوانیم؟انسان در برابر نعمت های فراوانی که خداوند در اختیار او قرار داده است، به حمد و ستایش پروردگار... ادامه خبر