آرشیو مطالب مرتبط با اجتناب کنند


6 روز پیش

تشدید آلودگی هوای تهران و هشدار وزارت بهداشت

تشدید آلودگی هوای تهران و هشدار وزارت بهداشت

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه کیفیت هوای کلانشهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد، تاکید کرد:... ادامه خبر

6 روز پیش

تشدید آلودگی هوای تهران و هشدار وزارت بهداشت

تشدید آلودگی هوای تهران و هشدار وزارت بهداشت

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه کیفیت هوای کلانشهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد، تاکید کرد:... ادامه خبر

6 روز پیش

هشدار در پی تشدید آلودگی هوای تهران

هشدار در پی تشدید آلودگی هوای تهران

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه کیفیت هوای کلانشهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد، تاکید کرد:... ادامه خبر