آرشیو مطالب مرتبط با اسید فولیک یک میلی گرمی بخوریم یا پنج میلی گرمی


معرفی مکمل های اسید فولیک موجود در داروخانه ها

اسید فولیک نوعی ویتامین B-9 است که می تواند در آب حل شود. این ماده اساسی در ساخت اسید نوکلئیک است که بخشی از تمام مواد ژنتیکی را ت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو