آرشیو مطالب مرتبط با امپاتی چیست و چگونه آن را پرورش دهیم


امپاتی چیست و چگونه آن را پرورش دهیم؟

امپاتی یا همدلی به معنای توانایی قرار دادن خود به جای دیگران و درک احساسات آنها و نگاه به موقعیت از دیدگاه آن هاست. در این مطلب از... ادامه خبر

تصویری


ویدئو