آرشیو مطالب مرتبط با جهانی فیلم ترنتون


7 ماه پیش

سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترنتون» آمریکا؛
                    ده ایرانی در «ترنتون» آمریکا

سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترنتون» آمریکا؛ ده ایرانی در «ترنتون» آمریکا

سینماپرس: ۱۰ فیلم ایرانی به سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترنتون» آمریکا راه یافتند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو