آرشیو مطالب مرتبط با دادسرای اوین


7 ماه پیش

خبر دستگیری بازپرس دادسرای اوین تکذیب شد

خبر دستگیری بازپرس دادسرای اوین تکذیب شد

میزان : در پی ادعای رسانه‌های معاند مبنی بر... ادامه خبر

7 ماه پیش

تکذیب خبر دستگیری بازپرس دادسرای اوین

تکذیب خبر دستگیری بازپرس دادسرای اوین

در پی ادعای رسانه‌های معاند مبنی بر دستگیری یکی از بازپرسان دادسرای امنیت (اوین) از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای عمومی... ادامه خبر