آرشیو مطالب مرتبط با درباره مهاجران قانونی


7 ماه پیش

مقصد مهاجران غیرقانونی کدام کشورهاست؟

مقصد مهاجران غیرقانونی کدام کشورهاست؟

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۸۷۸ نفر قاچاق انسان در گمرکات شناسایی و کشف شده است. این کشفیات که... ادامه خبر

7 ماه پیش

مقصد مهاجران غیرقانونی از ایران کدام کشورهاست؟

مقصد مهاجران غیرقانونی از ایران کدام کشورهاست؟

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۸۷۸ نفر قاچاق انسان در گمرکات شناسایی و کشف شده است. این کشفیات که... ادامه خبر

تصویری


ویدئو