آرشیو مطالب مرتبط با سامانه پاداش


5 ماه پیش

اعتیاد پیدا کردن مغز به شکر!

اعتیاد پیدا کردن مغز به شکر!

یک مطالعه جدید نشان داده است که قند، درست مثل داروهای اعتیاد آور بر سامانه پاداش مغز تأثیر می‌گذارد شکر برای مغز حکم... ادامه خبر

5 ماه پیش

شکر برای مغز، حکم ماده مخدر را دارد!

شکر برای مغز، حکم ماده مخدر را دارد!

یک مطالعه جدید نشان داده است که قند، درست مثل داروهای اعتیاد آور بر سامانه پاداش مغز تأثیر می‌گذارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو