آرشیو مطالب مرتبط با سقاخانه قاجاری عزیز محمد


3 روز پیش

شروع مرمت سقاخانه قاجاری عزیز محمد تا پایان دی

شروع مرمت سقاخانه قاجاری عزیز محمد تا پایان دی

ایسنا/ براساس سخنان شهردار منطقه 11 تهران، شروع مرمت سقاخانه قاجاری عزیز محمد تا پایان دی صورت می گیرد. قضیه چیست؟ نصراله آباد... ادامه خبر