آرشیو مطالب مرتبط با شگفتی‌های پزشکی ایران باستان در شاهنامه


1 ماه پیش

مرور قصه هایی که حافظه ی تاریخی یک ملت است: شاهنامه فردوسی

مرور قصه هایی که حافظه ی تاریخی یک ملت است: شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی درست زمانی که پادشاهان ایرانی به حفظ زبان فارسی و تاریخ این سرزمین توجه می‌کردند، سروده شد  مهمترین دا... ادامه خبر

5 ماه پیش

جمشید و زندگی افسانه‏ ای او + عکس

جمشید و زندگی افسانه‏ ای او + عکس

عضدالدوله از صاحب بن عباد می‌پرسد اول كسی كه شراب بیرون آورد كه بود او جواب داد كه جمشید جمعی را بر آن داشت تا نباتات و درختان گون... ادامه خبر

تصویری


ویدئو