آرشیو مطالب مرتبط با صدور مجوز فعالیت


5 ماه پیش

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از دستورالعمل جدید وزارت صنعت برای صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو