آرشیو مطالب مرتبط با طریق شبکه‌های رسانه


5 روز پیش

به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی؛
          «امام خامنه‌ای» فردا با ملت ایران سخنان مهمی خواهند گفت!

به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی؛ «امام خامنه‌ای» فردا با ملت ایران سخنان مهمی خواهند گفت!

سینماپرس: رهبر انقلاب اسلامی ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی با مردم سخن... ادامه خبر

5 روز پیش

به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی؛
          «امام خامنه‌ای» فردا با ملت ایران سخن خواهند گفت

به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی؛ «امام خامنه‌ای» فردا با ملت ایران سخن خواهند گفت

سینماپرس: رهبر انقلاب اسلامی ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی و فضای مجازی با مردم سخن... ادامه خبر

تصویری


ویدئو