آرشیو مطالب مرتبط با مصاحبه ای با خانم شقایق دلشاد انجام شد


6 ماه پیش

از جمع کردن و رفتن ایرانی ها از کشور تا تایید شدن فرم بدن بازیگر زن در ترکیه! / زرین سینمایی هفته ( شماره 203 )

از جمع کردن و رفتن ایرانی ها از کشور تا تایید شدن فرم بدن بازیگر زن در ترکیه! / زرین سینمایی هفته ( شماره 203 )

آقا این روزها منم مثل شما حال و حوصله درست و حسابی ندارم. اما دیگه ستونه و هی یه مدت ننوشتیم و خالی موند گفتیم حالمون بهتر میشه که... ادامه خبر