آرشیو مطالب مرتبط با نانوذرات کلرید سدیم


5 ماه پیش

درمان سرطان با نمک

درمان سرطان با نمک

مطالعات جدید نشان می‌دهد نانوذرات کلرید سدیم (نمک طعام) قادر به نابودی تومورهای سرطانی هستند. مراحل اولیه این مطالعه در مدل‌های حی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو