آرشیو مطالب مرتبط با وزاتر بازرگانی


1 سال پیش

مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناامیدند

مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناامیدند

امید داشتن و ایجاد روحیه امیدواری در جامعه به مقدماتی نیاز دارد. در هر بخش و حوزه‌ای مدیران و سیاستگذاران اگر روحیه منفعل، واداده... ادامه خبر