آرشیو مطالب مرتبط با پرورش شهرستان قرچک


5 ماه پیش

معلم قرچکی، چک‌های نیم میلیاردی را بازگرداند

معلم قرچکی، چک‌های نیم میلیاردی را بازگرداند

در اقدامی خداپسندانه چک‌های نیم میلیاردی توسط معلم قرچکی به صاحبش بازگشت تا درس بزرگی برای دانش‌آموزانش باشد. ادامه خبر

5 ماه پیش

معلم قرچکی، چک‌های نیم میلیاردی را به صاحبش رساند

معلم قرچکی، چک‌های نیم میلیاردی را به صاحبش رساند

در اقدامی خداپسندانه چک‌های نیم میلیاردی توسط معلم قرچکی به صاحبش بازگشت تا درس بزرگی برای دانش‌آموزانش باشد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو