آرشیو مطالب مرتبط با کمیته نامگذاری


1 سال پیش

خیابان امیرکبیر به شهیدان سلامت تغییر نام یافت

خیابان امیرکبیر به شهیدان سلامت تغییر نام یافت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب ۲ مصوبه کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران، به تغییر نام و نامگذاری ۲۵ معبر، خیابان و مکا... ادامه خبر