آرشیو مطالب مرتبط با کولک‌چال


روایت شاهد عینی از مرگ کوهنوردان در تهران

زندگی من یک جورهایی با کوه پیوند خورده است. سال‌های سال است که سبک زندگی من این‌گونه بوده که همه‌ی هفته را کار ‌کنم به عشق پنج‌شنب... ادامه خبر

روایت شاهد عینی از مرگ کوهنوردان در تهران

زندگی من یک جورهایی با کوه پیوند خورده است. سال‌های سال است که سبک زندگی من این‌گونه بوده که همه‌ی هفته را کار ‌کنم به عشق پنج‌شنب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو