آرشیو مطالب مرتبط با 5️⃣


1 سال پیش

بیلی روبین در آزمایش خون

بیلی روبین در آزمایش خون

یک تست بیلی روبین، سطح بیلی روبین در خون شما را اندازه گیری می کند. بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ است که در طول تجزیه طبیعی گلبول... ادامه خبر