برگزاری جشن جنگل های هیرکانی در خراسان شمالی

منبع: همگردی

28

1398/7/29

07:57


براساس آخرین اخبار بدست آمده و همچنین سخنان معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، قرار است که جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در این استان آبان ماه برگزار شود.

جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی

علی مستوفیان گفت: جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی به طور هم زمان در پنج استان خراسان شمالی، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان که این پهنه های ارزشمند را در بر می گیرد، برگزار می شود. به گفته وی جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در تاریخ 21 و 22 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. مستوفیان ادامه داد: حدود 25 هزار هکتار از این جنگل های ثبت شده هیرکانی در خراسان شمالی واقع شده است. وی با تأکید بر حساس سازی و آگاهی بخشی گروه های مختلف مردم و عموم نسبت به اهمیت جنگل های هیرکانی، اظهار کرد: تلاش برای حفاظت از این میراث ارزشمند، مهمترین اقدامی است که باید از این پس انجام بگیرد.

منبع: ایسنا

جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی

جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 2

جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 3

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو