رسایی: ادعای مبارزه با فساد روحانی مضحک است

منبع: برترین ها

43

1398/8/19

21:08


حمید رسایی نماینده سابق و اصولگرای مجلس صحبت های امروز روحانی در یزد را مورد نقد تند قرار داد.

برترین‌ها: حمید رسایی نماینده سابق و اصولگرای مجلس صحبت های امروز روحانی در یزد را مورد نقد تند قرار داد.

رسایی: ادعای مبارزه با فساد روحانی مضحک است

مطالب مشابه