گزارش متفاوت صداوسیما علیه شبکه «من و تو»

منبع: برترین ها

22

1398/11/29

11:22


ظاهرا دوربین ۲۰:۳۰ به میان مردم رفته و به اسم گزارشگران «من و تو» از آن‌ها خواسته که درباره مشارکت در انتخابات نظر بدهند. باشگاه خبرنگاران جوان که وابسته به صداوسیما هم هست، این ویدئو را منتشر کرده. ما صرفا این ویدئو را بازنشر می‌کنیم و قضاوتی درباره آن نداریم.

برترین‌ها: ظاهرا دوربین ۲۰:۳۰ به میان مردم رفته و به اسم گزارشگران «من و تو» از آن‌ها خواسته که درباره مشارکت در انتخابات نظر بدهند. باشگاه خبرنگاران جوان که وابسته به صداوسیما هم هست، این ویدئو را منتشر کرده. ما صرفا این ویدئو را بازنشر می‌کنیم و قضاوتی درباره آن نداریم.

گزارش متفاوت صداوسیما علیه شبکه «من و تو»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو