عبدالحمید قوچاقی اظهار کرد: محدودیت‌های حمل و نقلی کشور ازبکستان برای رانندگان ایرانی ملغی شده و رانندگان با رعایت کامل و دقیق موازین بهداشتی می‌توانند به آن کشور تردد داشته باشند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون مقابله با بحران دولت ازبکستان از این پس، توقف کامیون‌ها نیز در مرز نباید بیش از ۱۰ روز ادامه یابد.

* حدود ۶۰ نفر از مجموع ۱۵ هزار راننده گلستانی در بخش حمل و نقل بین‌المللی فعالیت می‌کنند

 رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: لغو این محدودیت‌ها علاوه بر ایران برای کشورهای افغانستان و ایتالیا نیز اجرا می‌شود.

قوچاقی گفت: از مجموع بیش از 15 هزار راننده گلستانی حدود 60 نفر در بخش حمل و نقل بین‌المللی فعالیت می‌کنند.