فراستی به مدیری: دورهمی، فاجعه‌اس!

منبع: برترین ها

8

1399/3/3

02:11


مسعود فراستی در برنامه دورهمی به مدیری گفت: دورهمی، فاجعه‌ست!

برترین‌ها: مسعود فراستی در برنامه دورهمی به مدیری گفت: دورهمی، فاجعه‌ست!

فراستی در برنامه دورهمی نظرش را درباره این برنامه و مارتین اسکورسیزی و اصغر فرهادی گفت.

 

 

فراستی به مدیری: دورهمی، فاجعه‌اس!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو