معنی ضرب المثل ” سگ زرد برادر شغال است “

منبع: دانش‌چی

268

1399/3/23

12:21


آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل سگ زرد برادر شغال است

سگ زرد برادر شغال است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

معنی سگ زرد برادر شغال است یعنی چه؟

۱- یعنی سگ زرد هم یکی مثل شغال! هردوتاشان بدند.

۲- این ضرب المثل قرابت معنایی دارد با ضرب المثل” سر و ته یک کرباس” . یعنی هردو در بد بودن و خبیث بودن مثل هم دیگر هستند. گول ظاهرشان را نخور.

۳- وقتی بخواهند دونفر یا دو چیز را باهم مقایسه کنند و در عین حال به مخاطب بفهمانند که این دو چیز فرقی باهم ندارند هرچند ظاهرشان باهم فرق کند اما هردو در بدذاتی مثل هم اند، این ضرب المثل را استفاده می کنند.

۴- این ضرب المثل هشدار می دهد به کسانی که ظاهربین اند و بر اساس ظاهر آرام افراد فریب می خورند. گاهی کسی سگ زرد را با شغال مقایسه می کند و سعی دارد که نشان دهد سگ زرد خیلی بهتر از شغال است اما فرد دیگری که با تجربه تر است، به او گوشزد می کند که: حواست را جمع کن و فکر نکن این از آن بهتر است؛ هردوتاشان مثل هم اند. هردو خطرناک اند و آسیب رسان.

۵- کسی که از یک نفر در زندگی زخم خورده، به دوستان آن فرد خیانت کننده و حتی به کسانی که در رفتار شبیه اویند هم اعتماد نمی کند.

 

اختصاصی-دانشچی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو