توئیت رضایی درباره جلسه شورای امنیت

منبع: برترین ها

4

1399/4/11

13:35


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکست آمریکا در شورای امنیت را نشانه ای از افول آمریکا دانست.

برترین‌ها: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکست آمریکا در شورای امنیت را نشانه ای از افول آمریکا دانست.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی با هشتگ های ترامپ و افول آمریکا نوشت: شکست آمریکا در شورای امنیت، تنها به دلیل بی منطق بودن ترامپ نیست بلکه نشانه ای از افول آمریکا هم هست.

توئیت رضایی درباره جلسه شورای امنیت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو