دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/9/2

07:02


ایمنا/ دریاچه زریبار یا زریوار مریوان از جمله نقاط گردشگری استان کردستان است که چون نگینی در غرب کشور می درخشد.

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

دریاچه زریوار + عکسها

تصویری


ویدئو