روابط عمومی ایرانمال اعلام کرد،این امادگی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منعکس شده و در انتظار تصمیم این وزارتخانه هستیم. 

بخش نمایشگاهی ایران مال با ظرفیت پذیرش حدود سه هزار تخت بیمارستانی آمادگی دارد تا امکانات خود را در اختیار بخش های پزشکی و خدماتی وزارت بهداشت قرار دهد.  این مجموعه پیش از این نیز در موج اول کرونا در فروردین و اردیبهشت سال جاری با احداث نقاهتگاه بیماران کرونایی، یکی از مجهز ترین نقاهتگاههای کشور را احداث کرده بود که طی سه ماه برپایی این نقاهتگاه صدها بیمار کرونایی بهبود یافتند. احداث این نقاهتگاه در رسانه های داخلی وبین المللی نیز بازتاب گسترده ای داشت و رییس جمهور هم از آن تقدیر کرد.