حجم سیلاب در شهر جراحیِ ماهشهرِ خوزستان

منبع: برترین ها

17

1399/9/10

15:26


پایگاه خبری عصر جنوب، تصاویری از حجم سیلاب در شهر جراحی ماهشهر خوزستان را منتشر کرد.

پایگاه خبری عصر جنوب، تصاویری از حجم سیلاب در شهر جراحی ماهشهر خوزستان را منتشر کرد.

حجم سیلاب در شهر جراحیِ ماهشهرِ خوزستان

مطالب مشابه