کشف ۲۶۰هزار حلقه لاستیک احتکارشده

منبع: برترین ها

13

1399/11/6

07:23


260 هزار حلقه لاستیک احتکارشده در یک انبار غیرمجاز در تهران کشف شد.

شبکه خبر: 260 هزار حلقه لاستیک احتکارشده در یک انبار غیرمجاز در تهران کشف شد.

کشف ۲۴۰هزار حلقه لاستیک احتکارشده

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو