سایپا به‌شکلی بالنده و با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی کرده

منبع: برترین ها

34

1399/12/2

13:40


رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از گروه سایپا گفت: سایپا به‌شکلی بالنده و با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی کرده است. مدیریت ارشد سایپا علیرغم تحریم‌ها و کمبودها، با ابتکار و توان خود اقدامات مناسبی انجام داده است.

ساپیانیوز: رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از گروه سایپا گفت: سایپا به‌شکلی بالنده و با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی کرده است. مدیریت ارشد سایپا علیرغم تحریم‌ها و کمبودها، با ابتکار و توان خود اقدامات مناسبی انجام داده است.

سایپا به‌شکلی بالنده و با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی کرده

مطالب مشابه