درخواست از رئیسی درباره مهریه همسر فوت شده!

منبع: برترین ها

62

1399/12/2

19:06


در حاشیه سفر کاری امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به یاسوج، تصویری از درخواست مرد یاسوجی درباره مهریه‌ی همسر فوت شده‌‌اش در فضای مجازی پربازدید شده است.

برترین‌ها: در حاشیه سفر کاری امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به یاسوج، تصویری از درخواست مرد یاسوجی درباره مهریه‌ی همسر فوت شده‌‌اش در فضای مجازی پربازدید شده است.

درخواست مردِ یاسوجی از رئیسی درباره مهریه

مطالب مشابه