نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب مجلس با بندهای الحاقی (۱۵) و (۱۶) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱۵ این تبصره آمده است؛

برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

همچنین در بند الحاقی ۱۶ تبصره ۶ آمده است؛ تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می‌گردد.