سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابع کشور دیگری باشد

منبع: برترین ها

2

1400/1/18

16:52


سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابع سیاست‌های کشور یا ابرقدرت دیگری باشد.

خبرگزاری ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابع سیاست‌های کشور یا ابرقدرت دیگری باشد، گفت: اینکه ما روابط اقتصادی و بانکی خود را به نظرات رییس جمهور یک کشور موکول کنیم هرگز درست نیست.

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: از نظر تحلیلی و از نظر دولت و دیدگاهی که ما داریم، اینکه بگوییم الحاق ما به این معاهدات منوط به برداشتن تحریم‌ها است، کار درستی نیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تحریم‌های آمریکا افزود: در دولت دهم رییس جمهوری بود که می‌خواست رابطه ایران را با دنیا قطع کند و ما را تحریم کرد.در دولت یازدهم رییس جمهوری در آمریکا روی کار آمد و ادعایش این که می‌خواهد رفتارش روی اصول باشد و گفت که تشویق می‌کند که ایران سعی کند ارتباط خود را با دنیا برقرار کند و ما هم می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم آن وقت ما امضایی کنیم و بگوییم می‌خواهیم استانداردهای FATF را رعایت می‌کنیم که از لیست سیاه تعلیق شویم.

جنیدی تصریح کرد: دوباره یک رییس جمهوری بسیار تند و نامعقولی مانند ترامپ در آمریکا بر روی کار آمد و گفت که می‌خواهد تحریم تحریم کند و ایران نباید با دنیا رابطه داشته باشد و ما هم رها کنیم و به لیست سیاه برویم. دوباره رییس جمهوری مانند آقای بایدن در آمریکا بر سر کار بیاید و عنوان کند که به‌دنبال رابطه اصولی‌تری هستیم و به تعهداتمان پایبند هستیم و ما بگوییم که اگر شما تحریم‌ها را برداشتید ما ملحق می‌شویم و اصول را رعایت می‌کنیم تا از لیست سیاه خارج شویم.

وی ادامه داد: تضمینی هم وجود ندارد که بعد از آقای بایدن، ممکن است شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید می‌خواهد رابطه ایران را با دنیا قطع کند بنابراین این کار صحیحی نیست. سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابعی از سیاست‌های ابرقدرتی باشد که تمام رفتارهای او نامنتظر است.

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و اینگونه سیاست‌ها از منظر حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ما درست نیست.

جنیدی افزود: ما باید همواره نگاهمان به این باشد که یک رییس جمهوری بگوید ایران باید با دنیا رابطه داشته باشد، ما استانداردها را انجام دهیم و ملحق شویم و عمل کنیم و شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید من می‌خواهم تحریم‌ها را برگردانم و ما هم بیرون بیاییم و دوباره شخص دیگر بیاید و عنوان کند که تحریم‌ها را برمی‌دارد و ما دوباره داخل شویم.

وی گفت: این با استقلال اقتصادی ما و سیاستهای حاکمیتی ما منافات دارد. ما کشور مستقلی هستیم و قطع نظر از اینکه دولت آمریکا چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد باید ببینیم مصالح ما در چیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: آمریکا یک روز تحریم ناعادلانه و نامشروع انجام می‌دهد و روز دیگر می‌گوید من تحریم‌ها را کاهش می‌دهم یا برمی‌دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که او چه می‌گوید. ما باید ببینیم که خودمان چه چیزی می‌خواهیم. بنابر این من معتقدم که این کار کاملا اشتباه است.

جنیدی تصریح کرد: اینکه ما بگوییم ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها که پیش‌نیاز روابط بانکی بین‌المللی است، منوط به این است که آمریکا تحریم‌های خود را بردارد. چنین چیزی یعنی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان را در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رییس جمهوری در آمریکا چیست. چنین کاری هرگز درست نیست و من چنین توصیه نمی‌کنم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو