توئیت سیاسی، شاعرانه و کنایه‌آمیز سعید محمد!

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

10:21


سردار محمد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ در توئیتر خود نوشت: ‏دولت جوان انقلابی در زمین سنگلاخ سیاسیون بی تقوا در حال جوانه زدن است.

برترین‌ها: سردار محمد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ در توئیتر خود نوشت: ‏دولت جوان انقلابی در زمین سنگلاخ سیاسیون بی تقوا در حال جوانه زدن است.

توئیت سیاسی، شاعرانه و کنایه‌آمیز سعید محمد!

مطالب مشابه


تصویری