گنبد آهنین اسرائیل چگونه از کار افتاد؟

منبع: برترین ها

75

1400/2/22

03:00


در این روش موشک اول در ارتفاع بالاتری نسبت به بقیه موشک‌ها شلیک می‌شود و عملا گنبد آهنین از هدف قرار دادن موشک‌های مقاومت باز می‌ماند.

نسیم‌آنلاین: در این روش موشک اول در ارتفاع بالاتری نسبت به بقیه موشک‌ها شلیک می‌شود و عملا گنبد آهنین از هدف قرار دادن موشک‌های مقاومت باز می‌ماند.

گنبد آهنین اسرائیل چگونه از کار افتاد؟

مطالب مشابه