روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها


منبع: همگردی

63

1400/2/22

08:31


مهر/ روستای کلم ایلام به دلیل طبیعت سرسبز و خنک بودن و آثار تاریخی تفرجگاه بیشتر مردم استان در فصل تابستان بشمار می رود.

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

روستای زیبای کلم در ایلام + عکسها

تصویری


ویدئو