رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به منظور توسعه و تقویت همکاری های پلیسی روسیه و ایران در جهت مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در سطح منطقه و بین‌الملل با افسر رابط مبارزه با مواد مخدر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.

سردار مجید کریمی با سرهنگ "کوژوخوف" - افسر رابط مبارزه با مواد مخدر روسیه - به منظور توسعه و تقویت همکاری‌های پلیسی بین دو کشور در راستای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در سطح منطقه و بین‌الملل دیدار و با اشاره به روابط راهبردی دو کشور بر ارتقای تعاملات پلیسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آمادگی کامل خود را برای همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلف از جمله تبادل اطلاعات مربوط به عناصر و سرشبکه های اصلی قاچاق مواد مخدر، همکاری های آموزشی، تبادل تجربیات مربوط به تجهیزات نوین پلیسی، کشف مواد مخدر و سگ های موادیاب و پیگیری پرونده های مربوط به مبارزه با مواد مخدر بین دو کشور را  اعلام می دارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "کوژوخوف" با قدردانی از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در فراهم آوردن شرایط نشست دوجانبه اظهار کرد: پلیس روسیه آمادگی کامل خود را به منظور افزایش سطح همکاری های دوجانبه با پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در زمینه های مقابله با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر در سطح بین الملل اعلام می‌کند.