سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


منبع: برترین ها

94

1400/3/6

07:19


عکاسان بزرگ‌ترین کمک برای مورخین بودند، آن‌ها به یادماندنی‌ترین لحظه‌ها و وقایع و مهم‌ترین حقایق را ثبت کرده و با عکس هایشان جو و محیط منطقه خاصی را تفسیر می‌کردند. اما متاسفانه جذاب‌ترین عکس‌های مربوط به گذشتگان در کتاب‌های تاریخی مدرسه نشان داده نمی‌شوند. پس ما تصمیم گرفتیم تصاویری کمتر دیده شده از تاریخ جهان را به شما نشان دهیم.

برترین‌ها: عکاسان بزرگ‌ترین کمک برای مورخین بودند، آن‌ها به یادماندنی‌ترین لحظه‌ها و وقایع و مهم‌ترین حقایق را ثبت کرده و با عکس هایشان جو و محیط منطقه خاصی را تفسیر می‌کردند. اما متاسفانه جذاب‌ترین عکس‌های مربوط به گذشتگان در کتاب‌های تاریخی مدرسه نشان داده نمی‌شوند. پس ما تصمیم گرفتیم تصاویری کمتر دیده شده از تاریخ جهان را به شما نشان دهیم.

راهبه‌ای در نیویورک ۱۹۶۵ با کودکان طناب‌بازی می‌کند.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


روزی بادخیز در فیلادلفیای ۱۹۴۷.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


دو دختربچه آویخته از پشت گاری سواری می‌گیرند.
۱۹۳۱.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


تصویر رنگ‌شده‌ی تئودور روزولت بیست و دو ساله و دانشجوی هاروارد.
۱۸۸۰.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


در سال ۱۸۵۰ تامس ام ایسترلی در میزوری آمریکا عکس این دو زن ناشناس را گرفت.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


خانواده‌ی ترک قزاق.
۱۹۰۰.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


افغانستان ۱۹۸۰.
عکاس: Sabrina and Roland Michaud.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


تک‌تیراندازان زن شوروی.
۱۹۴۵.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


دختر کوچک ونیزی و قورباغه‌ی دست‌آموزش.
۱۹۳۶.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)


آبراهام لینکلن و پسرش تد به سال ۱۸۶۵.

سفر در تاریخ؛ ۱۰ روایت از ۱۰ عکس قدیمی (۵)

عکس‌ها از اکانت توئیتریِ Jabberwocky Wonders برداشته شده.

مطالب مشابه