محمد معتمدی، شایعه مهاجرتش را تکذیب کرد

منبع: برترین ها

10

1400/4/20

08:12


محمد معتمدی خواننده با انتشار این ویدئو شایعه اقامتش در هلند را تکذیب کرد.

برترین‌ها: محمد معتمدی خواننده با انتشار این ویدئو شایعه اقامتش در هلند را تکذیب کرد‌.

محمد معتمدی، شایعه اقامتش در هلند را تکذیب کرد

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو