رساندن آب به روستایی با دمای بالای ۵٠ درجه!

منبع: برترین ها

9

1400/4/20

11:04


لذت تامین آب شیرین برای روستایی از توابع شهرستان هامون با دمای هوای بالای 50 درجه توسط گروه‌های جهادی را ببینید.

برترین‌ها: لذت تامین آب شیرین برای روستایی از توابع شهرستان هامون با دمای هوای بالای 50 درجه توسط گروه‌های جهادی را ببینید.

رساندن آب به روستایی با دمای بالای ۵٠ درجه!

تصویری


ویدئو