تنش آبی در کدام بخش خوزستان بیشتر است؟

منبع: برترین ها

6

1400/4/29

13:01


بیشترین تنش آبی در غرب و جنوب غرب استان خوزستان است که در این اینفوگرافیک با جزئیات بیشتری ارائه شده است.

خبرگزاری مهر: بیشترین تنش آبی در غرب و جنوب غرب استان خوزستان است که در این اینفوگرافیک با جزئیات بیشتری ارائه شده است.

تنش آبی در کدام بخش خوزستان بیشتر است؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو