عطاری برادران جالینوس پلمب شد!

منبع: برترین ها

98

1400/6/30

20:33


طرح برخورد با عطاریهای مدعی درمان بیماری کرونا سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

برترین‌ها: طرح برخورد با عطاریهای مدعی درمان بیماری کرونا سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

عطاری برادران جالینوس پلمب شد!

مطالب مشابه