نکاتی که درباره واکسن آسترازنکا باید بدانید

منبع: برترین ها

12

1400/7/1

00:12


دومین واکسنی که با تعداد بالا در کشور وارد شده واکسن آسترازنکا است.

نور نیوز: دومین واکسنی که با تعداد بالا در کشور وارد شده واکسن آسترازنکا است.

این نوع واکسن بیش از 25 درصد از واکسن‌های موجود در ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

نکاتی که درباره واکسن آسترازنکا باید بدانید را در این تصویر ببینید. 

نکاتی که درباره واکسن آسترازنکا باید بدانید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو