کشف یک تمساح درون کانال فاضلاب در فلوریدا

منبع: برترین ها

12

1400/7/3

22:15


یکی از شهروندان در فلوریدا با دنبال کردن صداهای عجیب در اطراف خانه خود با یک تمساح درون کانال فاضلاب مواجه شد.

خبر فوری: یکی از شهروندان در فلوریدا با دنبال کردن صداهای عجیب در اطراف خانه خود با یک تمساح درون کانال فاضلاب مواجه شد. 

کشف یک تمساح درون کانال فاضلاب در فلوریدا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو