مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی  معتقد است نگاه مدیریت شهری به شهروندان نگاه خدمت است و به دنبال دو قطبی سازی در شهر نیست. او می گوید ایجاد دو قطبی های سنگین اجتماعی خطرات زیادی به دنبال دارد با او درباره دیوارنگار جدید خیابان ولیعصر که در آن باز هم زنان غیب شده اند ، جوانان سهم خواه در جبهه سیاسی نزدیک به مدیریت شهری و...گفتگوی کوتاهی انجام داده ایم که می خوانید :‌

چند روز پیش یکی از مدیران شهرداری پیامکی را منتشر کرده بود که نشان می داد یکی از دوستان صمیمی اش از او تقاضای حکم مشاوره و پروژه کرده و در انتها هم تهدید به افشاگری کرده بود ، شاید این پیامک طنزی باشد اما می توان این برداشت را هم داشت که برخی از چهره های  انقلابی  نزدیک به مدیریت  شهری کنونی به دنبال سهم خواهی هستند ...

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«چرا زنان از دیوارنگاره ولیعصر حذف شدند؟/ به دنبال ایجاد دو قطبی در تهران نیستیم!» بخوانید.