تصویری کمتر دیده شده از سخنگوی طالبان

منبع: برترین ها

3

1400/7/22

12:57


تصویری کمتر دیده شده از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان!

برترین‌ها: تصویری کمتر دیده شده از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان!

تصویری کمتر دیده شده از سخنگوی طالبان

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو