زخمی که هیچ‌گاه خوب نمی‌شود!

منبع: برترین ها

8

1400/9/4

14:44


خشونت تنها مربوط به آزار و شکنجه جسمی نیست، اگر زنی در خانه حبس شد، مصداقی از خشونت علیه زنان است. هرگونه مسئله‌ای که زن را مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار دهد، به نوعی خشونت محسوب می‌شود.

برترین‌ها:  خشونت تنها مربوط به آزار و شکنجه جسمی نیست، اگر زنی در خانه حبس شد، مصداقی از خشونت علیه زنان است. هرگونه مسئله‌ای که زن را مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار دهد، به نوعی خشونت محسوب می‌شود.

خشونت بر علیه زنان یکی از شایع‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که عمدتا به دلیل عدم مصونیت، سکوت، شرم یا آبرو عمدا گزارش نمی‌شود.

محمد طحانی؛ کارتونیست معروف به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان طرح زیر را منتشر کرده.

زخمی که هیچ‌گاه خوب نمی‌شود!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو