عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از رفع مشکلات تامین زمین برای احداث مسکن ملی در برخی شهرها خبر داد و گفت: شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم و یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی از راهبردهای تامین اراضی کسری است.

«فردین شاکری » درباره تخصیص نیافتن زمین به برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با وجود واریز هزینه اولیه گفت: به دلیل رعایت نشدن سهمیه اعلامی سازمان در ثبت‌نام متقاضیانی که به صورت پیامکی انجام شده است، برنامه تامین زمین سازمان ملی زمین و مسکن به تعداد ۳۶۸ هزار و ۲۹۸ واحد مسکونی تعیین شده بود که در این خصوص برای ۴۳۱ هزار و ۸۹۴ واحد مسکونی، زمین تامین شد. با این حال زمین در برخی شهرها از جمله سنندج، همدان و برخی شهرهای دیگر با وجود واریز وجه میسر نشده است.

وی افزود: به منظور تامین اراضی کسری در شهرهای سنندج و همدان و برخی شهرهای دیگر اداره های کل استان به راهبری واحد املاک و حقوقی سازمان اقدام و گزینه‌های متعددی را بررسی کرده و مجموعه راهبردهایی را اجرایی کرد. از جمله آنها می‌توان به شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم و یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی اشاره کرد.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: با اقدام های انجام شده تعداد کسری زمین نسبت به واریز وجه که در اواخر سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶ هزار و ۹۷۲ واحد بوده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت امسال به تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافت. با این حال در مدت زمان اعلام شده به واریز وجه شده‌های شهرها نیز اضافه شد و واریز وجه روند افزایشی داشت.

شاکری ادامه داد: از سال گذشته تاکنون با برگزاری جلسه های متعدد با کارگزاران و اداره های کل راه و شهرسازی پیگیری مجدانه‌ای برای تامین کسری زمین انجام شد و در حال حاضر تعداد کسری زمین نسبت به واریزکنندگان وجه به میزان ۹ هزار و ۵۴۲ واحد رسیده است.

به گفته وی، عمده کسری اراضی در استان کردستان به تعداد ۴ هزار و ۴۳۷ واحد و استان همدان به تعداد ۴ هزار و ۳۵ واحد است که واحد املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیر رفع مشکلات تامین زمین در شهرهای ذکر شده است که گزارش کسری اراضی و تامین آن هفتگی به روز رسانی می‌شود.