به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۵۲۶ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۷۷۳ (بیست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۷,۹۸۹ (بیست و هفت هزار و نهصد و هشتاد و نه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد تومان) است.